CON ĐƯỜNG DOANH NHÂN

Xuất thân từ nhà giáo, nhưng sau biến cố về sức khỏe, bà Phượng cảm nhận được hiệu quả của các cây dược liệu và đã quyết định gắn bó, bảo tồn, gìn giữ phát triển với các cây dược liệu Việt. Trải qua bao thăng trầm, bà Phượng và và Công ty VietRap đã thành công với việc bảo tồn nhân giống, trồng thương phẩm các cây dược liệu quý, đặc trưng của Việt Nam. Đồng thời, chế biến nâng cao giá trị cho cây dược liệu Việt, xuất khẩu ra Thế giới.

Xuất thân từ nhà giáo, nhưng sau biến cố về sức khỏe, bà Phượng cảm nhận được hiệu quả của các cây dược liệu và đã quyết định gắn bó, bảo tồn, gìn giữ phát triển với các cây dược liệu Việt. Trải qua bao thăng trầm, bà Phượng và và Công ty VietRap đã thành công với việc bảo tồn nhân giống, trồng thương phẩm các cây dược liệu quý, đặc trưng của Việt Nam. Đồng thời, chế biến nâng cao giá trị cho cây dược liệu Việt, xuất khẩu ra Thế giới.

Theo dõi tại link: https://hanoionline.vn/video/duoc-lieu-viet-con-duong-doanh-nhan-31-03-2024-229595.htm

Bài viết cùng danh mục