Tổng kết chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả nổi bật của chương trình với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, các cơ quan khoa học công nghệ và nhiều doanh nghiệp trong đó có công ty cổ phần Vietrap đầu tư thương mại, song các viện nghiên cứu cần tập trung nhiều hơn nữa các công trình ứng dụng công nghệ thực hiện các vấn đề như xử lý rác thải, nước sạch cho khu vực nông thôn, các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập, bảo tồn văn hóa, bản sắc các vùng miền, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, công nghiệp hoá nông nghiệp. 

 

Sáng ngày 6/8/2018, tại Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017, định hướng giai đoạn 2018 - 2020.

Qua 5 năm thực hiện, Chương trình đã có 246 sản phẩm mới với 74 kiến nghị, giải pháp, chính sách được tiếp nhận sử dụng; hơn 5.000 hộ nông dân thuộc 40 tỉnh được hưởng lợi từ các dự án.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả nổi bật của chương trình với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, các cơ quan khoa học công nghệ và nhiều doanh nghiệp trong đó có công ty cổ phần Vietrap đầu tư thương mại, song các viện nghiên cứu cần tập trung nhiều hơn nữa các công trình ứng dụng công nghệ thực hiện các vấn đề như xử lý rác thải, nước sạch cho khu vực nông thôn, các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập, bảo tồn văn hóa, bản sắc các vùng miền, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, công nghiệp hoá nông nghiệp. 

Công ty cổ phần Vietrap tại chương trình tổng kết khoa học công nghệ xây dựng phục vụ Nông Thôn Mới tại Vĩnh Phúc ngày 6/8/2018

Phó Thủ tướng cũng coi trọng vai trò của địa phương trong phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các viện nghiên cứu trong đặt hàng, xây dựng các đề tài, dự án để ứng dụng trên địa bàn, tăng cường hỗ trợ các start-up địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tổng hợp Tuấn Anh

Bài viết cùng danh mục