Giới thiệu

  • CHIẾN DỊCH HỖ TRỢ ĐẨY LÙI COVID - TINH DẦU SÁT KHUẨN

    CHIẾN DỊCH HỖ TRỢ ĐẨY LÙI COVID - TINH DẦU SÁT KHUẨN

    04/05/2021
    Tình hình dịch Covid -19 ở các nước xung quanh Việt Nam nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang diễn ra phức tạp. Hãy chung tay đồng hành cùng chính phủ phòng chống dịch, bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình. Mọi người nhớ chuẩn bị đầy đủ cho mình: KHẨU TRANG, SÁT KHUẨN THƯỜNG XUYÊN, KHAI BÁO Ý TẾ ĐẦY ĐỦ….